Huuto.net respects Intellectual Property Rights

Huuto.net cares about intellectual property rights. It is important to keep online auctions as fair as possible, and fight against counterfeits and other illegal and harmful products. Therefore we are constantly working with both Finnish and international intellectual property rights owners to ensure that the products sold on Huuto.net are genuine, legal and safe. Huuto.net also co-operates with Finnish Anti-Counterfeiting Group, FACG.

What to do with suspicious items?

There are over 100 000 items listed on Huuto.net every day. Although Huuto.net does not assure the legality of the products sold through it, the customer service team of Huuto.net monitors the general flow and takes down all illegal items. In addition, all suspicious items can be flagged by users and Huuto.net will see them through. Counterfeits and other illegal and harmful products will be removed and a note shall be sent to the seller. Recurring infringements will lead to freezing or banning the seller’s account.

Intellectual property rights owners may also demand an item to be taken down with their own responsibility. It can be done via Huuto.net contact form.

Always make sure you are not making false accusations or demands of removing an item. Interfering with legitimate buying and selling may lead to legal consequences of which the person submitting the accusation / demand is solely responsible.

Get involved

As technology advances, it is harder than ever to differentiate a genuine item from a counterfeit. Because of the limited resources of the Huuto.net customer service, we can only spot the obvious fakes. Therefore we need your help in identifying any counterfeits and other potentially illegal items before consumers are able to buy them. Please join us and help fight the global challenge of counterfeits and other illegal products.

You can contact us via Huuto.net contact form.


Tietoa immateriaalioikeuksista

Huuto.net –palvelun sisältöä tai sen osaa ei saa kopioida tai saattaa yleisön saataviin

Huuto.net on tekijänoikeuslain suojaama tietokanta/luettelo. Kaikki valokuvat ovat tekijänoikeuslain suojaamia, ja myös muu Huuto.net –palvelun sisältö, kuten tekstit, kuvat ja ulkoasu, voi saada suojaa tekijänoikeuslain tarkoittamana teoksena. Tämä tarkoittaa, että ilman etukäteistä oikeudenhaltijan suostumusta Huuto.net -palvelun sisältöä tai sen osaa ei saa kopioida ja/tai saattaa yleisön saataviin.

Kiellettyä on esimerkiksi:

  • Huuto.net –palvelun sisällön, kuten kohteiden tai arvioiden, julkaisu toisella verkkosivustolla
  • Huuto.net palvelun sisällön linkittäminen kehyksiä tai ponnahdusikkunoita käyttäen
  • Huuto.net sisällön indeksoiminen ja siihen perustuvien automaattisesti luotavien linkkien sijoittaminen toiselle verkkosivustolle.

Luvattomasta käytöstä seuraa korvausvelvollisuus. Mikäli tekijänoikeuslakia rikotaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, voidaan tekijää rangaista sakoilla tai enintään kahden vuoden vankeudella vahingonkorvauksen lisäksi. Mikäli käyttö on kaupallista, kyse voi olla myös hyvän liiketavan vastaisesta tai muutoin sopimattomasta menettelystä, jonka markkinaoikeus voi kieltää sakon uhalla.

Huuto.net –palvelussa ei saa myydä tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita

Huuto.net kunnioittaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja edellyttää käyttäjiltään samaa. Näin ollen Huuto.net –palvelua ei saa käyttää tuoteväärennösten tai piraattituotteiden myymiseen. Kauppapaikka, jossa ostajat voivat luottaa tuotteiden aitouteen, on niin ostajien, myyjien kuin oikeudenhaltijoidenkin ehdoton etu.

Tuoteväärennös on tuote, johon on luvattomasti liitetty toiselle kuuluva tavaramerkki tai sen jäljitelmä taikka tuote, joka luvattomasti imitoi toisen tuotteen mallioikeudella suojattua ulkomuotoa. Tyypillisiä tuoteväärennöksiä ovat esimerkiksi vaatteet, kellot, korut, kosmetiikka ja hajuvedet. Tuoteväärennöksen tunnistaa esimerkiksi huonosta laadusta, poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta sekä kirjoitusvirheistä tuotteessa, sen niskalapuissa ja pahvisissa ns. hang tageissä.

Piraattituote on tuote, johon on luvattomasti kopioitu toisen tekijänoikeudella suojattu teos. Tyypillisimpiä piraattituotteita ovat esimerkiksi tietokoneohjelmat, CD-, DVD- ja Blu-ray –levyt, mutta kyse voi olla mistä tahansa tekijänoikeuslain suojaaman teoksen luvattomasta kopiosta. Piraattituotteen tunnistaa esimerkiksi poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta, tiedoiltaan puutteellisesta kansilehdestä, kannen heikommasta painojäljestä sekä alkuperämerkintöjen puuttumisesta.

Lisätietoja tuoteväärennöksistä ja piraattituotteista saa mm. Suomen Anti-Piratismiyhdistys ry:ltä, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:ltä ja tullilta.

Tuotteet kuvattava totuudenmukaisesti loukkaamatta immateriaalioikeuksia

Huuto.net –palvelun käyttäjän on kuvattava myymänsä tuote mahdollisimman totuudenmukaisesti sekä kulloinkin voimassaolevien Huuto.net –palvelun sääntöjen mukaisesti.

Käyttäjä vakuuttaa, että hän on ottanut myynti-ilmoituksen kuvat itse tai hänellä on valokuvaajan suostumus kuvien käyttämiseen. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että ilmoituksen teksti tai ilmoituksen muu sisältö ei loukkaa kolmannen tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. Käyttäjä ymmärtää, että esimerkiksi kopioimalla tekstin, valokuvan tai logon tuotteen valmistajan tai jälleenmyyjän sivuilta, voi hän loukata tekijänoikeutta tai tavaramerkkioikeutta.

Tavaramerkkejä voi käyttää vain tuotteen yksilöimiseksi

Koska Huuto.net –palvelussa ei saa myydä tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita, on sanojen ”piraatti”, ”replika”, ”feikki”, ”kopio”, ”tyyppinen” , ”tyylinen” tai muiden vastaavien sanojen käyttö kiellettyä, ellei niiden käyttöön ole tuotteen luonteesta johtuvaa perusteltua syytä. Jos esimerkiksi käyttäjä myy Ken Folletin ”Piraatti” –nimistä kirjaa, saa hän käyttää avainsanana termiä ”piraatti”. Tuotetta ei ole sallittua yksilöidä sanoin ”Chanel –tyylinen”.

Palvelussa voi käyttää alkuperää kuvaavia sanoja, kuten ”aito”, mutta vain mikäli käyttäjä tietää tuotteen alkuperän ja on varmistunut tuotteen aitoudesta.

Huuto.net –palvelussa voi käyttää tavaramerkkejä myytävän tuotteen yksilöimiseksi, mutta useiden avainsanojen viljely, ns. keyword spamming, on kiellettyä. Jos esimerkiksi käyttäjä myy ”Lumi” –merkkistä laukkua, hän voi merkitä tuotteen avainsanaksi tavara- tai tuotemerkin ”Lumi”. Käyttäjä ei voi tätä tuotetta myydessään käyttää muiden tavaramerkkejä vain nostaakseen myymäänsä tuotetta Huuto.net –palvelun hakutuloksissa.

Anna vinkki epäilyttävästä tuotteesta

Huuto.net –palveluun saatetaan ilmoittaa yli 100 000 kohdetta päivässä. Huuto.net käsittelee käyttäjien toimittamia tietoja täysin teknisesti, eikä näin ollen voi valvoa kaikkien myynti-ilmoitusten sisältöä. Huuto.net pyytää sekä käyttäjiltä että oikeudenhaltijoilta apua väärinkäytösten löytämiseksi.

Käyttäjiä kehotetaan tekemään Huuto.net –palvelun ylläpidolle ilmoitus tuotteista, jotka ovat näiden ohjeiden tai palvelun käyttöehtojen tai sääntöjen vastaisia. Voit ottaa meihin yhteyttä Huuto.net –yhteydenottolomakkeella tai lähettää ylläpidolle tiedon suoraan ilmoitussivulta käsin.

Käyttäjät voivat tehdä ilmoituksen myös tullin vihjepuhelimeen puh. 0800 1 4600.

Oikeudenhaltijat yhteistyöhön

Huuto.net kehittää jatkuvasti palveluaan ja tekee yhteistyötä viranomaisten, oikeudenhaltijoiden sekä oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen kanssa. Huuto.net kehottaa oikeudenhaltijoita ilmoittamaan ylläpidolle immateriaalioikeuksia loukkaavasta sisällöstä, jotta Huuto.net voi ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi.

Väärinkäytöksiin suhtaudutaan vakavasti

Huuto.net poistaa näiden ohjeiden vastaiset myynti-ilmoitukset viipymättä niistä tiedon saatuaan. Tuoteväärennöksiä ja piraattituotteita myyvien taikka muutoin näiden ohjeiden vastaisesti toimivien käyttäjien käyttäjätili voidaan jäädyttää määräaikaisesti tai sulkea lopullisesti.

Lisäksi käyttäjän henkilö- tai tunnistamistiedot voidaan luovuttaa viranomaisille väärinkäytösten tutkimiseksi. Tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita myyneet henkilöt voidaan tuomita rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisiin seuraamuksiin.