Huuto.netin säännöt

Jotta kaupankäynti olisi kaikille osapuolille positiivinen kokemus, on tiettyjä yhteisiä pelisääntöjä, joiden noudattamista edellytämme palvelun käyttöehtojen lisäksi. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttäjän yksittäisten ilmoitusten tai koko käyttäjätunnuksen poistamiseen Huuto.netistä.

Yleisiä periaatteita

 • Kaupankäynti

  Huuto.net on palvelu, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat käydä keskenään kauppaa. Tuotteen kunto ja muut ominaisuudet, hinta, tavarantoimitus ja maksu ovat myyjän ja ostajan vastuulla. Huuto.netin tehtävä on tukea tätä kaupankäyntiä tarjoamalla siihen ympäristö ja vahvistamalla käyttäjien välinen kauppatapahtuma.

  Käyttäjien välisten erimielisyyksien selvittäminen on ensisijaisesti kauppakumppanien itsensä vastuulla. Mikäli sovintoon ei kuitenkaan päästä, Huuto.netin ylläpito voi antaa neuvoja, miten asiassa voisi toimia.

 • Rehellisyys

  Käyttäjät vastaavat itse tuotekuvausten totuudenmukaisuudesta, tarjousten pitävyydestä ja toimintansa rehellisyydestä. Huuto.net varaa oikeuden poistaa vilpilliset tai muutoin sääntöjenvastaiset myynti-ilmoitukset sekä niiden ilmoittajat palvelusta viipymättä k.o. ilmoituksista tiedon saatuaan.

 • Turvallisuus

  Huuto.net tukee luotettavaa kaupankäyntiä kannustamalla käyttäjiä antamaan toisilleen aktiivisesti käyttäjäpalautetta sekä varmentamaan henkilötietonsa palvelussa. Käyttäjän henkilö- tai tunnistamistiedot voidaan luovuttaa viranomaisille väärinkäytösten tutkimiseksi.

Myymistä koskevia sääntöjä

Myyjän kannattaa ilmoituksessaan kuvata tuote ja sen ominaisuudet mahdollisimman selkeästi ja laajasti. Myynti-ilmoituksen kiinnostavuutta voi lisätä kuvilla, yksityiskohtaisilla kuvauksilla ja muilla markkinoinnillisilla keinoilla. Väärinkäytösten välttämiseksi ja ostajien harhaanjohtamisen estämiseksi ilmoituksia kuitenkin koskee muutamat säännöt, jotka myyjän tulee ottaa huomioon.

Huuto.netiin ilmoitettavien ilmoitusten tulee noudattaa alla mainittuja kriteereitä. Ellei ilmoitus täytä näitä vaatimuksia, se voidaan poistaa luvattomana. Huuto.netin ylläpito varaa itselleen oikeuden tulkita vapaasti ja tarpeen mukaan muuttaa ja täydentää näitä sääntöjä. Mikäli et ole varma oman ilmoituksesi sopivuudesta, ota yhteyttä ylläpitoon ennen ilmoituksesi julkaisemista. Erikoisemmat ilmoitukset, kuten esim. treffit julkkiksen kanssa, mainostilaa iholle yms. vaativat aina ylläpidon etukäteisluvan.

 • Myyjän on kuvattava tuote ja sen ominaisuudet mahdollisimman totuudenmukaisesti ja kerrottava kaikki olennaiset ostopäätökseen vaikuttavat seikat.
 • Ilmoituksen on oltava voimassa olevien lakien sekä hyvien tapojen mukainen.
 • Ilmoitus ei saa loukata immateriaalioikeuksia.
 • Ilmoituksen otsikon on kuvattava myytävänä olevaa tuotetta.
 • Ilmoituksen on oltava asianmukaisella osastolla.
 • Ilmoituksen kuvaukseen ei saa hakukoneen harhauttamiseksi lisätä hakusanoja, jotka eivät liity myytävään tuotteeseen.
 • Mikäli myyjänä on yritys, on tämän käytävä selvästi ilmi ilmoituksesta.
 • Mikäli myyjänä on yksityishenkilö eikä myynti tapahdu osana elinkeinotoimintaa, ei myyjä saa esiintyä yrityksenä.
 • Ilmoituksiin ei saa sisällyttää myyjän suoria yhteystietoja tai muuta sisältöä, joka kannustaa solmimaan kaupan Huuto.netin ulkopuolella.
 • Ilmoituksen kuvauksessa on lupa mainita linkki myyjän verkkosivuille ja linkittää muihin Huuto.netissä myynnissä oleviin ilmoituksiin, kunhan ne eivät ole kuvauksessa pääasiallisessa roolissa.
 • Ilmoitus ei saa sisältää samaa tuotetta, joka esiintyy toisessa ilmoituksessa, vaan sen pitää olla yksilöitävissä. Huuto.net varaa oikeuden kaksoiskappaleita sisältävien ilmoitusten poistoon.
 • Toimitusmyynti on sallittua vain yrityksille. Mikäli yritys myy tuotteita toimitusmyyntinä, on toimitusajan käytävä selkeästi ilmi ilmoituksen tiedoista.
 • Mikäli tuotteen myymiseen liittyy ikärajoja (esim. pelien tai elokuvien yhteydessä), tulee myyjän huolehtia siitä, että ostaja täyttää tuotteen ostamiselta edellytetyt kriteerit.
 • Vaihto- ja ostoilmoituksia ei ole toistaiseksi mahdollista ilmoittaa Huuto.netissä.
 • Kaikkia tuotteita ei saa ilmoittaa Huuto.netissä. Tutustu tarkemmin, minkälaiset ilmoitukset ovat kiellettyjä.

Ostamista koskevia sääntöjä

Tarjouksen tekeminen on aina sitovaa ja velvoittaa lunastamaan tuotteen, mikäli tarjous johtaa toteutuneeseen kauppaan. Ostettaessa kiinteähintainen Osta heti -tuote ostovelvoite syntyy tarjous- eli ostohetkellä. Huutokaupassa ostovelvoite syntyy, kun huuto on jätetty, ja se on voimassa huutokaupan voimassaolon loppuun asti tai kunnes joku tekee siitä korkeamman tarjouksen. Ainoa poikkeus sitovuuteen on hintaehdotuksen teko, jossa hintaa ehdottavalla osapuolella on oikeus perua ehdotuksensa, ellei myyjä ole sitä ehtinyt vielä hyväksyä. Ostovelvoitteen laiminlyönti voi johtaa negatiiviseen käyttäjäpalautteeseen ja toistuvissa tapauksissa Huuto.net-käyttäjätunnuksen sulkemiseen.

Tarjouksen tekeminen omasta kohteesta ei ole mahdollista lukuun ottamatta ylläpidon kanssa erikseen sovittuja kohteita, joihin voi Huuto.netin sivujen lisäksi osallistua myös paikan päällä huutokauppatapahtumassa. Toisen henkilön tunnuksen käyttäminen oman myyntikohteen hinnan nostamiseen on kiellettyä ja johtaa Huuto.net-käyttäjätunnuksen sulkemiseen.

Kohteen kysymysosio on tarkoitettu ainoastaan lisätietojen kysymiseen myytävän tuotteen ominaisuuksista.

Palaute kauppakumppanille

Palaute on tarkoitettu kertomaan muille käyttäjille siitä, miten kaupankäynti kunkin henkilön kanssa on aiemmin sujunut. Toivomme, että kaikki Huuto.netin käyttäjät antavat aktiivisesti palautetta kaupankäynnistään.

Palautteen on oltava asiallista ja totuudenmukaista, ja sen tulee koskea kauppatapahtumaa. Valheellisen tai asiattoman palautteen antajat tai heidän palautteensa voidaan poistaa palvelusta.

Tarkempi kuvaus käyttäjäpalautteista löytyy sivulta luotettavaa kaupankäyntiä Huuto.netissä.

Huuto.netissä kielletyt ilmoitukset

Seuraavanlaisten tuotteiden ilmoittaminen Huuto.netiin on kiellettyä. Huuto.net varaa oikeuden tulkita ja laajentaa tätä luetteloa ja myös tarvittaessa kieltää sellaisen tuotteen myyminen, jota tällä listalla ei ole mainittu.

Kielletyt ilmoitukset:

 • Tuoteväärennökset ja piraattituotteet.
 • Aitoja väkivaltakuvauksia tai eläin-, väkivalta- tai alaikäispornoa sisältävät kuvatallenteet. Lisätietoja kielletyistä kuvatallenteista löytyy Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin sivuilta.
 • Kaikki alkoholi- ja tupakkatuotteet, sisältäen myös sätkäpaperit.
 • Uhanalaisten ja rauhoitettujen eläinten nahasta valmistetut tuotteet ja täytetyt eläimet. Lisätietoa rauhoitetuista ja uhanalaisista eläimistä, näiden kaupasta ja lupamenettelyistä löytyy Ympäristöministeriön verkkopalvelusta.
 • Kaikki elävät eläimet.
 • Kaikki sellaiset tuotteet, joiden myyminen on luvanvaraista, ellei myyjä voi osoittaa omaavansa kyseistä lupaa.
 • Kaikki sellaiset tuotteet, joiden valmistaminen, myyminen tai ostaminen on Suomen lain vastaista.

Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen ja antipiratismi

Huuto.net edellyttää käyttäjiltään immateriaalioikeuksien kunnioittamista. Huuto.net -palvelua ei saa käyttää tuoteväärennösten tai piraattituotteiden myymiseen. Tarkemmat ehdot ja ohjeistukset löytyvät sivulta Intellectual property rights.

Reagointi sääntörikkomuksiin

Huuto.net -palveluun saatetaan ilmoittaa yli 100 000 kohdetta päivässä. Huuto.net käsittelee käyttäjien toimittamia tietoja täysin teknisesti, eikä näin ollen voi valvoa kaikkien myynti-ilmoitusten sisältöä. Huuto.net pyytää sekä käyttäjiltä että oikeudenhaltijoilta apua väärinkäytösten löytämiseksi.

Käyttäjiä ja oikeudenhaltijoita kehotetaan tekemään Huuto.net -palvelun ylläpidolle ilmoitus sääntöjenvastaisista tuotteista. Käyttäjät voivat tehdä ilmoituksen myös tullin vihjepuhelimeen numerossa 0800 1 4600.

Huuto.net poistaa näiden ohjeiden vastaiset myynti-ilmoitukset viipymättä niistä tiedon saatuaan. Tuoteväärennöksiä ja piraattituotteita myyvien taikka muutoin näiden ohjeiden vastaisesti toimivien käyttäjien käyttäjätili voidaan jäädyttää määräaikaisesti tai sulkea lopullisesti.

Lisäksi käyttäjän henkilö- tai tunnistamistiedot voidaan luovuttaa viranomaisille väärinkäytösten tutkimiseksi. Tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita myyneet henkilöt voidaan tuomita rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisiin seuraamuksiin.

Muutokset ja voimaantulo

Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Huuto.net pidättää oikeudet muutoksiin.